יום שלישי, 21 בינואר 2020

מצב מיסוחי20.1.20 - אפרת