יום רביעי, 22 בינואר 2014

פנים רבות לה

17.1.14 - ירושלים.

יום שלישי, 14 בינואר 2014

באור הזרקורים


13.1.14 - טליה ברנדמן, תמונע, תל אביב.

יום שבת, 11 בינואר 2014

תנועה10.1.14 - קטיף לקט, היכנשהוא ליד רחובות.

יום שני, 6 בינואר 2014

כי גר היית בתוכם
6.1.14 - ארלוזרוב פינת ירקון, תל אביב.

יום ראשון, 5 בינואר 2014

פסיפס3.1.13 - תל דן.